ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 26 η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ

(εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

 

2. Ορισμός υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ

(εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

 

3. Έγκριση απευθείας αγοράς από το Δήμο Πατρέων ακινήτου, με συμμετοχή σε

αναγκαστικό πλειστηριασμό, ιδιοκτησίας ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ

(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος).

 

 

4. Αποζημίωση προβλεπομένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (μέσω

συμψηφισμού ιδιοκτησίας της κας Κατίνας Μπελεζώνη, βάσει των υπ’ αριθ. 28/2005

και 32/2008 Διορθωτικών Πράξεων επί των υπ’ αριθ. 3/92 και 5/03 πράξεων

εφαρμογής αντιστοίχως, στις περιοχές «Ψάχου – Μέμου – Κρύα Ιτεών» και «ΒΙΠΑ -

ΒΙΟΠΑ» του Δήμου Πατρέων» (σχετική η αριθ. 37/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

(εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 

 

5. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία στο ΟΤ 3132),

ιδιοκτησίας της κας Γκοτσοπούλου Τασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/95 πράξη

εφαρμογής των περιοχών Αρόη- Σαμακιά- Διάκου- Γηροκομειό- Εγλυκάδα» του

Δήμου Πατρέων και την υπ’ αριθ. 76/2003 διορθωτική πράξη επί αυτής (σχετική η

αριθ. 69/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β.

Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 

 

6. Ανέγερση μνημείου για τα τρία θύματα, τα οποία πνίγηκαν στην περιοχή Μόλου

Αγίου Νικολάου, τα ξημερώματα της 21 ης Σεπτεμβρίου του 2015, στην Πάτρα

(σχετική η αριθ. 66/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε.

Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

7. Τοποθέτηση σιντριβανιού στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (περιοχή Ντεβέ)

στην Άνω Οβρυά Πατρών» (σχετική η αριθ. 67/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

(εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

8. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης – πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου

Ταμείου από το πρόγραμμα του Πράσινου ταμείου, για το έργο «Ολοκληρωμένα

έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή Βλατερό του Δήμου

Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

9. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης- πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου

Ταμείου από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Έργα συντήρησης

της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής:

Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

10. Έγκριση της Ολοκλήρωσης της Πράξης «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής

Βιβλιοθήκης Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ 5023619 του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και παράδοση της Πράξης στον Φορέα

Λειτουργίας και Κύριο του Έργου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός

Οργανισμός Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π.

Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

 

 

11. Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η

αριθ. 726/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –

Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 

 

12. Παράταση ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που

στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και εξουσιοδότηση του

κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (εισηγητής: Μ.

Αναστασίου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού Αθανασίου Διάκου» (εισηγητής: Χ.

Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Τσιμεντοστρώσεις οδών στο δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» Δήμου Πατρέων

(εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση

Δημοτικών κτιρίων (2016)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου -

Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

16. Έγκριση 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πυρασφάλεια

Μεγάρου Λόγου και Τέχνης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου -

Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

17. Έγκριση 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας

σε Σχολικά Συγκροτήματα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου -

Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

18. Έγκριση 2 ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά

τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ.

Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

19. Έγκριση των αριθ. 14278, 14280, 14282 και 14283 πρακτικών της Συμβιβαστικής

Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).

 

 

20. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή των πράξεων: α) Ολοκληρωμένη

αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (διαδρομή Άνω Πόλη, β)

Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (διαδρομή Κάτω

Πόλη, γ) Ανάπλαση αξιοποίησης περιοχής camping- Έλους Αγυιάς (εισηγητής: Δ.

Πλέσσας- Αντ/ρχος).

 

 

21. Αντικατάσταση μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) στη Διοικούσα Επιτροπή

των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λαδόπουλου- Αλεξιώτισσας-

Ροϊτίκων.

 

 

22. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής Χώρων μετά

κτιρίων, για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα

ανακατασκευής γηπέδου Πετρωτού» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς-

Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

24. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση

πασσαλότοιχου στα όρια οικοπέδου 4 ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» (εισηγητής:

Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή

φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ.

Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των εγκαταστάσεων

του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ.

Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

27. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της

διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην

Πλαζ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση

μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων,

ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων»

(εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο αυτό που συνέβη  στην Κοινότητα Μετοχίου του Δήμου Δυτ. Αχαϊας, όταν εμφανίστηκαν νοσηλευτές για την πραγματοποίηση τεστ κορωνοϊού και κάποιοι άρχισαν να τους πετούν δυνα . . .
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δείτε τη  γεωγραφική κατανομή των 1.747 κρουσμάτων covid-19. Στην Αχαΐα καταγράφηκαν  27 κρούσματα  . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

«Η Πάτρα θα τιμήσει φέτος τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα με την ίδια ευλάβεια, αλλά ο καθένας στο δικό του σπίτι, χωρίς επισκέψεις, χωρίς συναναστροφές. Χρειαζόμαστε 100% συμμόρφωση . . .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα φέτος. Πολύ - πολύ πιο περιορισμένα, με τις οικογένειες μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε, άντε ενδεχομένως μία οικογένεια ακόμα", τόνισε ο πρ . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο αυτό που συνέβη  στην Κοινότητα Μετοχίου του Δήμου Δυτ. Αχαϊας, όταν εμφανίστηκαν νοσηλευτές για την πραγματοποίηση τεστ κορωνοϊού και κάποιοι άρχισαν να τους πετούν δυναμιτάκια! Μάλιστα η
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

«Η Πάτρα θα τιμήσει φέτος τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα με την ίδια ευλάβεια, αλλά ο καθένας στο δικό του σπίτι, χωρίς επισκέψεις, χωρίς συναναστροφές. Χρειαζόμαστε 100% συμμόρφωση στα μέτρα, σύμπνοια
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας" , καθώς διαπιστώθηκε πως υπήρχε κρούσμα κορονοϊού σε ασθενή κλινικής. Συγκεκριμένα  εντοπίστηκε κρούσμα σε ασθενή της παθολογικής κλινικής. Ο ασθενής βρισκόταν
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search