ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τζανάκος: Ειδική συνεδρίαση για την απομάκρυνση αμίαντου από κτίρια της πόλης

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απομάκρυνση του άκρως επικίνδυνου αμιάντου από τις στέγες, σε 115 εργατικές κατοικίες στη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και από άλλα ακίνητα (Αμιαντίτ, στέγαστρο στο λιμάνι κ.λπ.) στο Δήμο της Πάτρας, ζητά με εισήγησή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παν. Μελά, η δημοτική παράταξη «Πάτρα: η δική μας πόλη».

Όπως αναφέρει:

«Κύριε πρόεδρε

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1999-77-ΕΚ καθώς και με τις Αποφάσεις με αριθ. Η.Π. 13588/725 (Αριθμός Φύλλου 383-28-03-2006 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) από  01-01-2005 ισχύει Ολική Απαγόρευση της εμπορίας και χρήσης Αμιάντου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμος Πατρέων σε όλη την έκτασή του έχει πολλά ιδιωτικά αλλά και κρατικά κτίρια των οποίων η στέγη είναι καλυμμένη με πλάκες Αμιάντου, κάτι που προφανώς συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Τα κτίρια στην πλειονότητα ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών αδυνατούν να προβούν σε αντικατάσταση ων πλακών Αμιάντου, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία όχι μόνο των ιδίων αλλά και όσων μένουν σε γειτονικά κτίρια. Δεδομένης της κατάστασης αλλά και των συνθηκών κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντικατάσταση των επικίνδυνων πλακών-υλικών Αμιάντου από όλα τα ιδιωτικά κτίρια, αλλά και από εκείνα που ανήκουν στο κράτος,  προς όφελος της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Το ζήτημα το οποίο θέτουμε έχει διευρυμένο χαρακτήρα και απαιτεί και άλλες δράσεις όπως ειδικό πρόγραμμα υγείας, δίχως επιβάρυνση για τους πολίτες, το οποίο να αφορά σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου σε άτομα τα οποία έχουν εκτεθεί σε ίνες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν το πρώην εργοστάσιο της Αμιαντίτ αλλά και το στέγαστρο Νο10 στο χώρο του παλιού λιμένα ο οποίος ανήκει στην ΟΛΠΑ.

Ειδική περίπτωση όμως, τόσο για το μέγεθος του προβλήματος, όσο και για την αποσιώπηση του τα τελευταία κυρίως χρόνια, αποτελεί η περίπτωση των εργατικών κατοικιών, στη συνοικία του  Αγίου Νεκταρίου στην Πάτρα 115 στο σύνολο τους, σε οικόπεδο 22 στρεμμάτων,  έχουν κατασκευαστεί το 1955. Αμέσως μετά την παράδοση παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα αφού οι οικίες πλημμύριζαν από νερά της βροχής. Το κράτος, ο τότε ΟΕΚ το 1958-60 για να λύσει το πρόβλημα, τοποθέτησε ενιαίες στέγες από αμίαντο σε κάθε συγκρότημα. Οι κατοικίες παραχωρήθηκαν από το κράτος  στους ιδιοκτήτες την περίοδο 1981-82. Η συνοικία βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης και  είναι πυκνοκατοικημένη, ενώ περιβάλλεται από πλήθος άλλων κατοικιών, καταστημάτων και κυρίως σχολείων. Μετά από 60 χρόνια, οι στέγες με αμίαντο  έχουν υποστεί και τη φθορά του χρόνου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και εργασίες, δίχως καμία προφύλαξη

Όπως είναι γνωστό η ελληνική νομοθεσία από το 2005 έχει απαγορεύσει ως επικίνδυνου για την υγεία, την εμπορία και χρήση του αμιάντου.

Με δεδομένη την επικινδυνότητα για την υγεία κατοίκων και περιοίκων από τις ίνες αμιάντου, ο Προοδευτικός σύλλογος κατοίκων και περιοίκων συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου έχει κινήσει μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να βρεθεί μια λύση και να αντικατασταθούν οι στέγες των κατοικιών.

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το θέμα,  αντιληφθήκαμε πως οι περισσότεροι από τους φορείς το γνωρίζουν, αλλά ουδείς έχει ασχοληθεί με αυτό.

Η δημοσιοποίηση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η συνοικία, έπειτα και από τη σύμφωνη γνώμη και προτροπή του συλλόγου, έχει σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά και τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς να ασχοληθούν με το πρόβλημα.

Σε μια εποχή που τόσο το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο όσο και το Ελληνικό αντίστοιχο, παίρνουν μέτρα διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων και εξειδικεύουν Επιχειρησιακά προγράμματα ακόμα και για κρατικά κτίρια, επιβάλλεται η άμεση βοήθεια και παρέμβαση του κράτους στη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου.  Εξάλλου τόσο η κατασκευή όσο και η μετέπειτα παρέμβαση και ευθύνη επί της ουσίας ανήκει στο κράτος.

Η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, η Διεύθυνση Υγείας, η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΕ, οι βουλευτές της περιοχής και κάθε αρμόδιος φορέας, καλούνται να αφουγκραστούν την ανησυχία του συλλόγου και των συμπολιτών μας, να ενσκήψουν σε ένα πρόβλημα το οποίο άπτεται της Υγείας των πολιτών την οποία αποδεδειγμένα πια επιβαρύνει και το οποίο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά όλη την Πάτρα.

Είναι γνωστό ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε αρκετά ακίνητα είτε κρατικά είτε ιδιωτικά της πόλης, με πιο χαρακτηριστικά εκείνα που ήδη αναφέραμε, του πρώην εργοστασίου της Αμιαντίτ στο Δρέπανο, καθώς και του στεγάστρου Νο 10 στο παλιό λιμάνι, μέσα σε χώρο που έχει παραχωρηθεί στην ΟΛΠΑ ΑΕ. Η παραπάνω δημοσιοποίηση και προσπάθεια εγρήγορσης και παρέμβασης της πολιτείας προκειμένου να αναλάβει τις ευθύνες της, αφορά κάθε αντίστοιχη περίπτωση στα όρια του Δήμου Πατρέων, ανεξάρτητα το σε ποιόν ανήκει η ιδιοκτησία.

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας και σαν τέτοιο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε.

Για τους παραπάνω λόγους:

Ζητάμε να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λόγω της σοβαρότητας του  με αποκλειστικό θέμα το παραπάνω.

Ζητάμε να κληθούν στη συνεδρίαση και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους προς τους συμπολίτες, αλλά και τη δική τους παρέμβαση προς την  κυβέρνηση, η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο με ειδικούς επιστήμονες, το ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, ο Ιατρικός σύλλογος, το Εμπορικό Επιμελητήριο, οι βουλευτές του νομού.

Επίσης ζητάμε να κληθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης αφού το θέμα αγγίζει υπουργεία όπως το Υγείας, το Υποδομών, το Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προκειμένου να απαντηθεί το αν η ελληνική νομοθεσία η το κράτος έχουν ήδη ενεργήσει και έχουν τη λύση επί παρομοίων θεμάτων. Να ενημερωθούμε για το πώς προτίθενται να λύσουν το θέμα,  για συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες  λύσεις μετά δημοσιοποίηση του.

Πιστεύουμε θα συμφωνήσετε πως πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα το οποίο απαιτεί άμεση και ουσιαστική παρέμβαση και κοινή αντιμετώπιση από όλους.

Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τον εισηγητή μας στο συγκεκριμένο θέμα.»

 

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμα-«καμπανάκι» για πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) εκδήλωσης πυρκαγιάς τη Δευτέρα εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με βάση τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου . . .
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Υγειονομικές αρχές λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην κοινότητα, με τις τελευταίες πληροφορίες να μιλούν για έξαρση στην Κοζάνη αλλά και ένα κρούσμα . . .
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σε 31 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κοροναϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα τέσσερα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις χώρας . . .
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καλοκαιρινές βραδιές με ιταλικές κωμωδίες των τελευταίων χρόνων κι ένα ιταλικό online θερινό κινηματογραφικό φεστιβάλ, έχει ετοιμάσει το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο τ . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Η περίπτωση του 9χρονου πατρινόπουλου που βοηθήθηκε από το "Φωτεινό Αστέρι" δεν μπορεί παρά να μας συγκινήσει όλους. Για ευνόητους λόγους η πανδημία του κορονοϊού δημιούργησε συνθήκες μιας νέας οικον
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Iδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον πρώην υφυπουργό και δήμαρχο Πατρέων Ανδρέα Φούρα. Ο γιος του Θανάσης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Ελένη Πετροπούλου.   Την ευχάριστη είδηση έκανε
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα που αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο λουομένων εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ:  Διακριβώθηκε, μετά από, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ξηρομέρου, η δράση εγκληματικής
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search