ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Απόσυρση ταμειακών που δεν συνδέονται online με την ΑΑΔΕ

Αποσύρονται έως την 31η Μαΐου οι ταμειακές μηχανές που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης on line με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την αποστολή δεδομένων.

Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για την απόσυρση αυτών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν έως τις 31 Μαΐου την παύση τους, στο TaxisNet ή στην αρμόδια εφορία, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

179 μάρκες των αποσυρόμενων ταμειακών μηχανών

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1 LD201G 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003

2 SYNTHEX 900P 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003

3 GI 980 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003

4 FGL 980 15 ΠΘΕ 282/22-07-2003

5 DEM-204 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003

6 PBM PE1 15 ΘΓ 298/22-12-2003

7 SAREMA GAS 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004

8 PROLINE PETROL 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004

9 ICS GAS PUMP 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004

10 FUEL MANAGER 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004

11 NCR REAL POS 7167 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004

12 PBM NE1 15 ΘΖ 306/13-05-2004

13 PROLINE ERGO SPEED 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004

14 FS MICROFISCAL PFP 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004

15 CASIO FE5000G 15 ΕΥ 309/20-05-2004

16 SAM4S ER-350F 15 ΔΗ 310/03-06-2004

17 POSI FISCAL II/C 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004

18 SAMSUNG FISCAL 350 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004

19 IBM 4610-KH5 SURE MARK 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004

20 SYNTHEX 550 ACR 15 ΣΧ 314/01-07-2004

21 ARCADIA 6010 PLUS 15 ΓΕ 315/22-07-2004

22 SAM4S ER-420M 15 ΓΩ 316/11-10-2004

23 SAM4S ER-5200 15 ΣΩ 317/11-10-2004

24 SAM4S ER-5240 15 ΧΩ 318/11-10-2004

25 LD-90 FISCAL 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004

26 MF-EJ210 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004

27 SYNTHEX 450 EJR 15 ΛΥ 321/16-12-2004

28 NCR REALPOS 7197 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004

29 T EPSON 6000 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005

30 SOLIDUS ST-50 15 ΣΔ 324/04-03-2005

31 QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005

32 JUNIOR 15 ΟΧ 326/18-04-2005

33 DL-80 15 ΝΠ 327/17-05-2005

34 PBM NE-2 15 ΘΗ 328/13-07-2005

35 HITECH 458 G 15 ΑΞ 329/02-08-2005

36 HITECH 458G-REST 15 ΕΞ 330/02-08-2005

37 PROLINE 10 15 ΩΔ 331/02-08-2005

38 DCR GIOTTO-B 15 ΡΠ 334/13-12-2005

39 DCR GIOTTO 15 ΡΓ 335/13-12-2005

40 SAREMA XT-NEW 15 ΗΖ 336/13-12-2005

41 SHARP ER-A227G 15 ΣΗ 337/20-12-2005

42 DR 570 LT 15 ΔΡ 338/20-12-2005

43 LD 628 FISCAL 15 ΛΕ 339/20-12-2005

44 ASTERIAS DCR MICROTHERM 15 ΔΒ 340/09-02-2006 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

45 ASTERIAS DCR LADYTHERM 15 ΔΛ 341/09-02-2006

46 ICS ELEGANT 15 ΚΗ 342/16-02-2006

47 ICS EXTRA 15 ΚΘ 343/02-03-2006

48 ADMATE PLUS+ 15 ΦΒ 344/17-05-2006

49 SAM4S ER-380 15 ΔΩ 345/17-05-2006

50 DPS S-2020 15 ΤΨ 346/12-07-2006

51 DPS S-2020R 15 ΣΖ 347/12-07-2006

52 MERCURY 130F 15 ΦΗ 348/12-07-2006

53 EURO-2100 15 ΝΛ 349/06-09-2006

54 EURO-2100MP 15 ΚΜ 350/06-09-2006

55 i-POS 15 ΒΤ 351/06-09-2006

56 EUROSHOP 258 15 ΤΦ 352/27-10-2006

57 D.P.S. S-700 15 ΤΩ 353/03-11-2006

58 EUROSMART 258 15 ΒΖ 354/03-11-2006

59 ZIP 258 15 ΒΨ 355/03-11-2006

60 ICS EASY FISCAL 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006

61 ICS ELEGANT PLUS 15 ΦΥ 357/29-11-2006

62 CASIO FE-811 15 ΩΒ 361/15-02-2007

63 PROLINE COSMOS B 15 ΦΨ 362/15-02-2007

64 PROLINE COSMOS Α 15 ΥΚ 363/15-02-2007

65 IS-1 15 ΣΘ 364/15-02-2007

66 ER-2500 15 ΘΙ 365/22-02-2007

67 CASH 3500 15 ΠΘ 366/22-03-2007

68 NATIONAL OPALINA 15 ΨΩ 367/22-03-2007

69 NATIONAL OPALINA RS 15 ΩΧ 368/22-03-2007

70 D.P.S. S-800 15 ΨΑ 369/22-03-2007

71 EURO-200TX 15 ΘΡ 370/21-06-2007

72 MERCURY 140F 15 ΦΖ 371/21-06-2007

73 PALMAR PLUS 15 ΩΖ 373/02-08-2007

74 INFO CARINA 15 ΨΒ 374/02-08-2007

75 ASTERIAS SERENE 15 ΔΧ 376/02-08-2007

76 ASTERIAS SUPER 2200 15 ΘΣ 377/02-08-2007

77 QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008

78 GTM-100 15 ΣΙ 379/21-01-2008

79 CASIO TE-300F 15 ΧΒ 380/21-01-2008

80 OLIVETTI CRF 100 15 ΙΓ 381/21-01-2008

81 TOSHIBA FISCAL 15 ΚΩ 382/21-01-2008

82 ASTERIAS SERENA PLUS 15 ΨΔ 383/28-01-2008

83 MF-EJ320 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008

84 SAM4S ER-260BF 15 ΛΧ 385/13-03-2008

85 FPU-EJ 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008

86 CASH 2100 15 ΓΚ 387/13-03-2008

87 SAREMA SUPERAMERICA 15 ΛΗ 388/13-03-2008

88 ER-497G 15 ΓΑ 389/15-05-2008 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

89 SOLIDUS ST-500 15 ΣΞ 390/15-05-2008

90 PBM NE-3 15 ΠΞ 391/15-05-2008

91 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008

92 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008

93 IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908

94 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008

95 SATURNO 15 ΨΕ 396/15-05-2008

96 D.P.S. Open Cash 15 ΦΤ 397/10-07-2008

97 TEPSON TM-81F 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008

98 LINEA 15 ΘΤ 399/10-07-2008

99 NESSO 15 ΨΖ 400/10-07-2008

100 ICS MICROPOS PLUS 15 ΓΖ 401/10-07-2008

101 ARCADIA III 15 ΣΥ 402/22-10-2008

102 WISDOR CRD81 15 ΓΘ 403/22-10-2008

103 AS220 FISCAL AEPSON 15 ΑΨ 404/22-10-2008

104 NORIKO N-58 15 ΓΙ 405/22-10-2008

105 ER-357G 15 ΓΞ 406/16-12-2008

106 MF-EJ210A 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008

107 ADMATE CRF 500 15 ΦΘ 409/12-05-2009

108 CASH 2300 15 ΠΦ 410/12-05-2009

109 NORIKO A-28 15 ΘΛ 411/26-06-2009

110 NORIKO A-38 15 ΦΝ 412/26-06-2009

111 ACLAS CR68AF 15 ΛΓ 413/26-06-2009

112 DCR NOZOMI 15 ΣΦ 414/26-06-2009

113 NORMA 15 ΓΟ 416/30-09-2009

114 DCR SERENE ENERGY 15 ΣΨ 417/30-09-2009

115 EPSON FP-81F 15 ΓΠ 419/30-09-2009

116 CASIO FE-5100 G 15 ΓΨ 420/26-11-2009

117 SAM4S ER-230F 15 ΘΧ 422/26-11-2009

118 CARAT FAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009

119 ST 51 15 ΦΙ 427/31-03-2010

120 QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010

121 DR-570-LT V2 15 ΘΩ 430/11-05-2010

122 PROLINE ERGOSPEED II 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010

123 CARAT MOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010

124 POCKET + 15 ΒΞ 435/28-05-2010

125 ER-A285G 15 ΘΨ 437/04-06-2010

126 WISDOR CRL 15 ΗΩ 438/04-06-2010

127 PROLINE 20 15 ΨΚ 439/04-05-2010

128 HITEC PLUS 15 ΨΛ 440/04-06-2010

129 HITEC PLUS - E 15 ΩΗ 441/04-06-2010

130 SAREMA DI50 / EJ 15 ΨΘ 442/15-06-2010

131 NCR REAL POS 7167-2011 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010

132 DL - 90 EXPRESS 15 ΩΤ 444/15-06-2010 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

133 DCR MY CASH 27 15 ΨΗ 445/25-06-2010

134 ER - A295G 15 ΛΚ 446/25-06-2010

135 RBS - MERCAT0 15 ΩΣ 447/25-06-2010

136 INFO CARINA PLUS 15 ΨΧ 448/25-06-2010

137 GTM - 200 15 ΨΙ 450/02-07-2010

138 ICS ELEGANT II 15 ΨΤ 451/02-07-2010

139 SCIROCCO PLUS 15 ΩΥ 452/02-07-2010

140 NORMA MOBILE 15 ΩΝ 453/02-07-2010

141 INFO CARINA i28 15 ΜΩ 457/19-07-2010

142 SAM 4S ER-420 MF 15 ΩΟ 458/19-07-2010

143 PE - 2 15 ΛΙ 459/28-07-2010

144 ICS EXTRA II 15 ΟΠ 460/28-07-2010

145 ADMATE PLUS II 15 ΜΘ 462/28-07-2010

146 MERCURY 230F 15 ΔΝ 463/28-07-2010

147 DPS S-710 15 ΩΨ 465/07-10-2010

148 OLIVETTI CRF 300 15 ΘΦ 466/07-10-2010

149 LINDOS PORTABLE 15 ΨΠ 468/25-11-2010

150 Posi Fiscal III 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010

151 IBM 4610 Suremark Model KB3 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010

152 SAREMA GRILLO / EJ 15 ΟΞ 471/16-02-2011

153 HITEC REST PLUS 15 ΚΞ 472/07-04-2011

154 OLIVETTI CRF 200 15 ΙΨ 473/07-04-2011

155 DATECS CTR400 15 ΘΞ 474/26-05-2011

156 SAM4S ER-380F 15 ΖΘ 476/30-06-2011

157 i-POS PLUS 15 ΖΩ 477/21-07-2011

158 CASIO TE-350F 15 ΩΛ 478/21-07-2011

159 DPS NEON 15 ΚΨ 479/06-10-2011

160 DCR EasyJ 58 15 ΩΚ 480/06-10-2011

161 DATECS CTR200 15 ΨΦ 481/06-10-2011

162 SAM4S ER-430M 15 ΡΣ 482/06-10-2011

163 QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011

164 INFO CARINA NET 15 ΟΘ 486/29-03-2012

165 ACR ER-460EJ 15 ΟΣ 487/25-04-2012

166 KOSMOLINE PLUS 15 ΛΘ 488/25-04-2012

167 DCR NOZOMI II 15 ΨΡ 489/31-10-2012

168 KOSMOLINE 15 ΨΣ 490/31-10-2012

169 MF - EJ320A 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012

170 MF - EJ210B 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012

171 PBM NE-5 15 ΧΘ 493/15-11-2012

172 IBM 4610 SureMark Model GB3μ 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012

173 IBM 4610 SureMark Model GR3τ 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012

174 RBS MERCATO II 15 ΨΥ 496/15-01-2013

175 TEPSON - 6000 PLUS 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013

176 SAREMA POINT / EJ 15 ΝΨ 498/12-06-2013 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

177 IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013

178 IBM 4610 SureMark Model GB3ε 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013

179 IBM 4610 SureMark Model GR3ι 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΕΛΛΑΔΑ

  Την ώρα που η Αττική βρίσκεται στο κόκκινο και τα σενάρια για νέο lockdown βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, οι νέες εικόνες συνωστισμού προβληματίζουν.   Σε σταθμούς του μετρ . . .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την ύπαρξη συμφωνίας για την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που ήθελαν τα πάντα να είναι έτοιμα. . . .
ΚΟΣΜΟΣ

Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, που ήταν να γίνει 24 και 25 Σεπτεμβρίου, λόγω κρούσματος κορoναϊού σε υπάλληλο, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ. Σύμφωνα με τον ε . . .
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Υπαίθριο Θέατρο του Αιγίου Γεώργιος Παππάς και ώρα 20:00, θα λάβει χώρα ο θεατρικός μονόλογος «Η πόρνη από πάνω», το αριστούργημα του Αντώνη Τσιπιαν . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

  Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό χθες
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Τον Δεκέμβριο του 2014, είχε σημειωθεί στο κέντρο της Πάτρας, μια από τις πιο επεισοδιακές συγκρούσεις της αστυνομίας με ομάδα αντιεξουσιαστών, που διαδήλωναν για την δολοφονία του μαθητή Αλέξη Γρηγορ
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Από τα Δημοτικά Σχολεία της Κ. Αχαΐας (1ο, 2ο και 3ο) ξεκίνησε σήμερα η εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ.Κ. Αχαΐας (Δήμος
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search