Η Πάτρα χωρίς δημοτολόγιο λόγω Μητρώου Πολιτών

Ο Δήμος Πατρέων ενημέρωσε ότι δεν θα λειτουργούν τα Δημοτολόγια για οποιαδήποτε ενέργεια από 12 έως 21 Ιανουαρίου. Η παύση της λειτουργίας τους γίνεται ενόψει και της εκκίνησης του Μητρώου Πολιτών.

Η ενημέρωση του Δήμου:

«Από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό ότι λόγω μετάπτωσης του Προγράμματος Δημοτολογίου και ενόψει λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών,   σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Δ/νση Εσωτερικών και Ηλ/κής Διακυβέρνησης, από 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15,00 έως και την 21 Ιανουαρίου 2018 παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια του Δήμου μας, όπως εγγραφές – διορθώσεις, μεταβολές , διαγραφές καθώς και έκδοση όλων των ειδών Πιστοποιητικών

Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12/1/2018 και ώρα 15,00 έως και 21/1/2018) δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, ως εκ τούτου δεν δύνανται να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ».