Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Σωματείου «ΦΑΡΟΣ» Ποντίων

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την 17η Ιουνίου του 2018 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΦΑΡΟΣ» ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ και μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους εκλεγέντα Αιχμαλωτίδη Δημητρίου του Θεοδώρου, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση των νέων θέσεων των μελών του Δ.Σ. κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό. Κατόπιν ψηφοφορίας που διεξήχθη στα γραφεία του Σωματείου παρουσία όλων των μελών, προέκυψε η σύνθεση του νέου Δ.Σ. ως εξής:

  • Πρόεδρος: Αντωνιάδης Δημήτριος
  • Αντιπρόεδρος: Αιχμαλωτίδης Δημήτριος
  • Γεν. γραμματέας: Μανιάτης Κωνσταντίνος
  • Ταμίας: Θαλασσινός Δημήτριος
  • Υπεύθυνη Χορευτικού & Βεστιαρίου: Ξενιτοπούλου – Γιουβάνη Ελένη
  • Βοηθός Υπεύθυνης Χορευτικού& Βεστιαρίου: Αιχμαλωτίδου Μαρία
  • Υπεύθυνος περιουσιακών στοιχείων και Βιβλιοθήκης: Κερασίδης Ιωάννης

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

  • Ροδοθεάτου Μαρία
  • Στασινού Μάρθα
  • Κοτσίδης Χαράλαμπος