Ετήσιες προσλήψεις στην Δυτική Ελλάδα

Ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων (διαμεσολαβητών, κοινωνικών λειτουργών) με σύμβαση ΙΔΟΧ ενός έτους, με σκοπό την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών του, ο δήμος Κεφαλονιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ