Όταν το τραμ ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς στην Πάτρα!

Πάτρα τραμ 1902...

Σε πέντε μήνες είχαν στρώσει γραμμές, με τα περιορισμένα μέσα της εποχής!

116 χρόνια μετά η Πάτρα δεν έχει όχι ούτε τραμ, αλλά ούτε καν τρένο!