Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στην Δ.Ε

Υποχρεωτική για όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και τους κατόχους χοίρων, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ετήσια απογραφή των ζώων τους για το 2017.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν:

  •  υποχρέωση απογραφής έχουν και όσοι έχουν μηδενικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου.
  •  για τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενεργείται και κοινοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή από 1 Νοεμβρίου µέχρι 15 Δεκεμβρίου
  •  για τους χοίρους απογραφή διενεργείται από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου και κοινοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εντός 30 ημερών από τη διενέργεια της.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων η κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών μπορεί να γίνει:

  1. µε την χρήση από τον κτηνοτρόφο της ψηφιακής υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία ή
  2. µε την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία,

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα εξής:

  • Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση που την επισυνάπτει στο μητρώο του.
  • Η ψηφιακή υποβολή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση για ενημέρωση του μητρώου.
  • Η υποβολή απογραφής γίνεται μια φορά το χρόνο.
  • Η παράλειψη διενέργειας της απογραφής και η μη ορθή συμπλήρωση του μητρώου αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.