Πάτρα: Δημοπρασία από τον ΟΔΔΥ με 5 ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου

Με έναν νέο κύκλο δημοπρασίας οχημάτων που βρίσκονται στις αποθήκες της χώρας εγκαινιάζει τον Δεκέμβριο ο ΟΔΔΥ, που στην κυριολεξία ξεπουλά ανακυκλώσιμα υλικά, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ξεκινώντας ακόμη και από την τιμή των 5 ευρώ.

Ειδικότερα:

Στις 11-12-2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-232882), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄- ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ,
(τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), πλειοδοτική προφορική δημοπρασία.

Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται τα 0,08 ευρώ το κιλό.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ., θα γίνει στην αίθουσα δημοπρασιών της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ της Υπηρεσίας μας (Άνω Λιόσια, τηλ. 24.73.124 & 24.71.988) προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να πουληθούν είκοσι πέντε (25) ομαδικές κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε.
Κοινοτικής –Μη Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στην αποθήκη Μαγουλέζας και δύο (2) ομαδικές κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τιμή εκκίνησης ακόμη και τα 1.610 ευρώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στις 14/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: 00 π.μ. θα γίνει στο Τελωνειακό κατάστημα Καλύμνου προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν, α) το καθένα χωριστά τα οχήματα για κυκλοφορία, β) σε ομαδική εκποίηση τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής),τα πιο κάτω επιβατικά αυτοκίνητα και γ) δύο μοτ/τες για διάλυση, που προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου, με τιμή εκκίνησης ακόμη και τα 5 ευρώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ