ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πάτρα: Κι όμως το λιμάνι φέρνει λεφτά στην Πόλη - Τα στοιχεία του ΟΛΠΑ

Έναν σημαντικό πνεύμονα της τοπικής -περιφερειακής οικονομίας, που μάλλον "ασθενεί" την τελευταία δεκαετία, αποτελεί το λιμάνι της Πάτρας.Την ίδια ώρα ζητούμενο παραμένει η κατασκευή του εμπορικού τμήματος, που θα έδινε μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΟΛΠΑ Νίκος Κοντοές στη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας, το λιμάνι πραγματοποιεί έναν ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των  έξι εκατομμυρίων ευρώ.

"Το μεγαλύτερο μέρος των διακινούμενων πόρων διοχετεύεται στην  τοπική αγορά και στηρίζει τη τοπική οικονομία. Συντηρεί και υποστηρίζει έτσι περίπου τρείς χιλιάδες θέσεις εργασίας",είπε.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται το λιμάνι της Πάτρας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ιδιαίτερα ως προς την επιβατική κίνηση, η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη κάμψη. Ωστόσο το 2017 παρατηρήθηκε μια μικρή ανάκαμψη. "Ειδικότερα, παρουσιάζει μη γραμμική, φθίνουσα πορεία από το 2002 και μετά με τάση σταθεροποίησης στα χαμηλά, πλέον, επίπεδα και σημάδια ισχνής ανάκαμψης την τελευταία τριετία, που ενισχύονται αισθητά το 2017 όσον  αφορά την επιβατική κίνηση.

"Η συνολική επιβατική κίνηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντική πτώση. Αιτίες της μείωσης, η λειτουργία της Εγνατίας, η οικονομική κρίση, η έλλειψη μεταφορικών δικτύων, οδικού μέχρι φέτος, αλλά κυρίως του σιδηροδρομικού. Ειδικότερα, η κίνηση των επιβατών, στη δεκαετία, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση.

Ωστόσο, το 2017,  παρουσιάζει αξιοσημείωτη τάση ανάκαμψης της τάξης του 12%. Οι αναχωρήσεις των επιβατών από το λιμάνι βρίσκονται, σήμερα, στο επίπεδο των 260.000 επιβατών.

Ανάλογη εικόνα, με  ηπιότερη φθίνουσα πορεία, έχουμε στη μεταφορά φορτίων και αγαθών οποιασδήποτε μορφής. Η κίνηση σταθεροποιείται από το 2012 και μετά με ενδείξεις αντιστροφής της τάσης.

Προκύπτουν  μάλιστα  ασθενείς, στο όριο της διαπίστωσης, , αλλά μάλλον σαφείς  τάσεις ανάκαμψης. Για το 2017 παρουσιάζεται αύξηση 1,12%.

Ανάλογη στη δεκαετία, αλλά αισθητά καλύτερη για το 2017, εικόνα παρουσιάζει η καθαρά εμπορική κίνηση (χύδην στερεά και υγρά φορτία) για το 2017 καθώς παρουσιάζεται αύξηση κατά 21%.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά μικρό αντικείμενο των προσφερόμενων από τον ΟΛΠΑ λιμενικών Υπηρεσιών και δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα οικονομικά του στοιχεία, δείχνει όμως, πιθανά,  μια τάση ανάκαμψης της Βιομηχανικής Παραγωγής στη Βιομηχανική μας Ζώνη".

Τα οικονομικά

Ο Πρόεδρος του ΟΛΠΑ ανέφερε ότι το λιμάνι δεν έπαψε ποτέ να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση και πως επί της παρούσας διοίκησης "τα δύο τελευταία χρόνια, τα έσοδα παρουσιάζουν ασθενή αυξητική τάση και κινούνται  το 2017 σε υψηλό πενταετίας ενώ τα έξοδα μειώθηκαν αισθητά παρά τις αυξημένες δαπάνες φύλαξης των ΛΕ λόγω του προσφυγικού.

Τα ταμειακά μας διαθέσιμα, συνεχίζοντας, ενισχύοντας, εντείνοντας και βελτιώνοντας τις ήδη καλές προσπάθειες της προηγούμενης διοίκησης, όπως φαίνεται στον πίνακα, σημείωσαν  σημαντική αύξηση. Παραλάβαμε ταμείο 4.598.000€  και στο τέλος του 2017  τα ταμειακά μας διαθέσιμα ανέρχονται σε 7.065.000€  ήτοι πετύχαμε αύξηση  στη διετία κατά 53,67%

Αντίθετα, μειώθηκαν οι υποχρεώσεις μας κατά 61,33% και οι απαιτήσεις μας από τρίτους κατά 11,05%."

© 2019 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search