Παρατάσεις προθεσμιών που λήγουν στις 30 Απριλίου

Με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, παρατείνονται μέχρι και την 6.5.2019:

 Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που
λήγουν την 30.4.2019.
 Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.
 Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής τηλεφωνίας,
σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου
πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και
καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, που λήγουν την 30.4.2019.
 Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων
εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών
οντοτήτων, που λήγουν την 30.4.2019.
Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω των
συνεχόμενων αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.